Skolepraktik

Smed.png

 

Skolepraktik er et tilbud til dig, som ikke har indgået en uddannelsesaftale, når du afslutter grundforløbet, eller hvis du uforskyldt mister din læreplads.

Når du er i skolepraktik, fungerer skolen som din "mester". Uddannelseslængden er den samme, som hvis du er i lære hos en mester.

Skolepraktikydelse
Som skolepraktikelev får du skolepraktikydelse udbetalt af skolen. Du optjener ikke feriepenge, når du er i skolepraktik.

Satserne for skolepraktikydelse i 2014:

Inden du afslutter dit grundforløb vil du blive orienteret omkring skolepraktikordningen.

Opstart af skolepraktik sker således senest en måned efter afsluttet grundforløb.

lager.png

 

For at kunne blive optaget i skolepraktik skal du opfylde de særlige EMMA-regler:

E: Egnet

Du skal bestå grundforløbet og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse

Vi tager udgangspunkt i:

Personlige kvalifikationer, eksempelvis evne til at samarbejde, motivation og engagement spiller også en rolle for, om du bliver optaget i skolepraktik.

M: Mobil geografisk

M: Mobil fagligt

A: Aktiv søgende