Skolepraktik som lagermedhjælper og klejnsmed

Skolepraktik

Smed.png

 

Skolepraktik er et tilbud til dig, som ikke har indgået en uddannelsesaftale, når du afslutter grundforløbet, eller hvis du uforskyldt mister din læreplads.

Når du er i skolepraktik, fungerer skolen som din "mester". Uddannelseslængden er den samme, som hvis du er i lære hos en mester.

 • Hvis du ikke inden for 1 måned efter afsluttet grundforløb har fundet en praktikplads, får du tilbudt at starte din uddannelse under skolepraktikordningen
 • Det er en betingelse for at blive optaget til skolepraktik, at du er tilmeldt som praktikpladssøgende på skolen og har udfyldt skemaet til registrering af praktikpladsønsker
 • At du har en synlig profil på praktikpladsen.dk

Skolepraktikydelse
Som skolepraktikelev får du skolepraktikydelse udbetalt af skolen. Du optjener ikke feriepenge, når du er i skolepraktik.

Satserne for skolepraktikydelse i 2014:

 • Hvis du er over 18 år, vil beløbet være på 6.951 kr. pr. måned
 • Hvis du er under 18, vil beløbet være på 2.903 kr. pr. måned

Inden du afslutter dit grundforløb vil du blive orienteret omkring skolepraktikordningen.

 • Inden for en måned vil du blive inviteret til et informationsmøde. Til informationsmødet er der mødepligt. Det betyder, at hvis du udebliver, mister du retten til skolepraktik.
 • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skolepraktik

Opstart af skolepraktik sker således senest en måned efter afsluttet grundforløb.

lager.png

 

For at kunne blive optaget i skolepraktik skal du opfylde de særlige EMMA-regler:

E: Egnet

Du skal bestå grundforløbet og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse

Vi tager udgangspunkt i:

 • Dine karakterer.
 • Din stabilitet/dit fremmøde.
 • Din evne til at overholde mødetider og aftaler.

Personlige kvalifikationer, eksempelvis evne til at samarbejde, motivation og engagement spiller også en rolle for, om du bliver optaget i skolepraktik.

M: Mobil geografisk

 • Du skal være aktiv søgende efter praktikpladser, også selv om de ligger et stykke fra din bopæl.
 • Som skolepraktikelev er du ansat af skolen, der således tilrettelægger dit arbejde som skolepraktikant.
 • Skolepraktik elever vil blive sendt i praktik (virksomhedsforlagt undervisning) i en virksomhed.

M: Mobil fagligt

 • Hvis du bliver tilbudt en praktikplads i en beslægtet branche, frem for den du ønsker dig mest, skal du acceptere denne.
 • Du skal acceptere virksomhedsforlagt undervisning i små og store virksomheder og inden for alle beslægtede brancher.

A: Aktiv søgende

 • Du skal kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at skaffe dig en ordinær praktikplads, så husk at gemme en kopi af dine ansøgninger, afslag og evt. kontaktpersoner. Det gør sig gældende under hele din skolepraktiktid.

DOWNLOAD HER og læs om de forskellige muligheder

DOWNLOAD HER
og læs om de forskellige muligheder