Hovedforløb

Vejgodstransportuddannelsen

Lastbil   Montering af anhænger  Transport  

 

Fælles for specialerne inden for chaufføruddannelsen er kørslen med store køretøjer. Som godschauffør skal du kunne udføre kørselsopgaver med forskellige godstyper i sættevogne/vogntog, med lastbilmonteret kran samt transportere farligt gods i emballager og tanke. Kranføreren varetager forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonterede og mobile kraner. Som renovationschauffør skal du kunne klare operationelle arbejdsopgaver i renovations- og affaldsvirksomheder. Flyttechauffører beskæftiger sig med at pakke, emballere og håndtere inventar - flytninger kan ske både inden for landets grænser og til/fra udlandet. Tankbilchauffører arbejder især med operationelle arbejdsfunktioner i forbindelse med tanktransporter, herunder transport af flydende stoffer og af materialer i pulverform, mens du som lastbilchauffør får en grundlæggende viden om transport af gods. Som kørselsdisponent står du for den daglige drift og disponering og arbejder med kvalitetsstyring.

Specialer

Uddannelsen har følgende trin og specialer:

Trinnet lastbilchauffør og specialerne godschauffør, kranfører, renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør og kørselsdisponent.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen til chauffør med speciale tager 3 år, heraf de 47,5 uger på skole. Uddannelsen til lastbilchauffør tager 1 år og 6 måneder med 34 uger på skole og uddannelsen til kørselsdisponent tager 4 år, hvoraf 62,5 uger er på skole.

Kan jeg læse videre?

Du kan videreuddanne dig til transport¤logistiker.

Læs mere om uddannelsen her:

Se bekendtgørelse for uddannelsen her.

DOWNLOAD HER og læs om de forskellige muligheder

DOWNLOAD HER
og læs om de forskellige muligheder