Hovedforløb

Togklargører

Faglært togklargører

 

 Som faglært Togklargører får du en grundlæggende viden om kontrol af teknik, service og sikkerhed i godstog og persontog.

 

Du kan afslutte uddannelsen som klargører af persontog eller klargører af godstog.

 På uddannelsen lærer du bl.a. om at sætte togvogne sammen og flytte rundt på vogne og bremseslanger. Du lærer også om læsning og lodsning af godstog og at færdes sikkert på sporene.

 Som klargører til godstog får du desuden viden om regler for at sende og transportere farligt gods og at køre rangerlokomotiv.

 En togklargører arbejder med at flytte og sætte togvogne sammen. På skolen træner du, hvordan du læsser og tømmer et godstog.

 En vigtig del af arbejdet går ud på at kontrollere bremser, koble vogne og bremseslanger sammen og at efterse togene, før du kan melde dem klar til afgang. Som togklargører lærer du også at udskifte slidte dele.

 En togklargører kan arbejde hos DB Schenker,  DSB, privatbaner eller i andre virksomheder inden for transportbranchen.

  

Uddannelsen

VARIGHED

Uddannelsen varer 1 år til Klargøring og rangering af persontog og 1 år 2 mdr. til Klargøring og rangering af godstog. Denne varighed er efter endt grundforløb.

INDHOLD

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

FAG

På skolen undervises du fx i:

•Køreuddannelse

•Surring af godstog (fastgørelse af godset)

•Togklargøring

•Gaffeltruck

Men du skal også have fag som fremmedsprog, samfundsfag og sundhed.

PRAKTIK

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter togklargøringsuddannelsen med en svendeprøve.

LØN

Du har ret til løn i hele perioden – også under skoleophold. Lærlingelønnen er fastsat ved overenskomst, og dit lærested får refunderet en del af din løn under skoleopholdene fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Er du ikke i lære, når du starter på dit grundforløb, kan du søge om SU, hvis du er over 18 år.

 Der er mulighed for ny mesterlære

 

Fakta

Togklargøringsuddannelsen

Varighed:1 år - 1 år 2 mdr. efter grundforløb. Trin og  Specialer: Klargører til persontog, klargøring til godstog

Adgangskrav:9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematikDer er Mulighed for ny mesterlære

DOWNLOAD HER og læs om de forskellige muligheder

DOWNLOAD HER
og læs om de forskellige muligheder