Grundforløb 2

Undervisning på grundforløb 

Når du har færdiggjort Grundforløb 1, eller, hvis det er mere end et år siden du forlod folkeskolen kan du starte på Grundforløb 2. På EUC Lillebælt tilbyder vi en række uddannelser indenfor Teknologi, byggeri og transport.Du kan hvilke uddannelser i listen til højre. Hvis du vil vide mere om de enkelte uddannelser kan du klikke her!

Elskab Web

ELEKTRIKER

Som elektriker kommer du til at lave strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger. Du lærer også at installere og vedligeholde computerstyrede elsystemer som fx computernetværk, industrirobotter eller telefon- og alarmanlæg. Som elektriker lærer du at rådgive folk om valget af elektriske løsninger. Du kan arbejde som ansat i offentlige og private virksomheder eller for en privat elinstallatør.

 Elektriker Web

På grundforløbet stifter du bekendtskab med en stor del af de emner som elektrikeren arbejder med i dagligdagen. Du kommer til at arbejde med både tekniske dokumentationer, teoretiske begreber samtidig med du laver praktiske øvelser i både små og større opstillinger.

 

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: elektriker)

 

AUTOMATIKMEKANIKER

På uddannelsen arbejder du med maskiner, der styrer processer. Du beskæftiger dig med automatik, som findes i bl.a. rulletrapper, elevatorer og maskiner til produktion.

Du finder fejl, reparerer og opstiller automatiske maskiner. Du overvåger og vedligeholder systemer, når de er ude af drift. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.

Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i elektronikvirksomheder, på store skibe m.v. Du kan også blive selvstændig.

På grundforløbet stifter du bekendtskab med en del af de emner som Automatikteknikeren arbejder med i dagligdagen. Du kommer til at arbejde med både tekniske dokumentationer, teoretiske begreber samtidig med du laver praktiske øvelser i både små og større opstillinger.

 

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: automatik-og-procesuddannelsen 

 Procesanlaeg Web

PROCESOPERATØR

En procesoperatør arbejder med at fremstille produkter, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevarer og medicin.

Procesoperatøren har ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild.

En vigtig del af arbejdet er at forebygge og løse tekniske problemer og kontrollere kvaliteten løbende. Du lærer at finde og rette fejl på produktionsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktionen.

En procesoperatør kan arbejde i mange forskellige industrivirksomheder, der har store produktionsanlæg. Det kan fx være fabrikker, der producerer mad, medicin, kemikalier, byggemateriale og meget mere.

På grundforløbet stifter du bekendtskab med en stor del af de emner som procesoperatøren arbejder med i dagligdagen. Du kommer til at arbejde med både tekniske dokumentationer, teoretiske begreber samtidig med du laver praktiske øvelser i både små og større opstillinger.

 

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: procesoperatør)

NB! Ny mulighed: Procesoperatør til Bageindustrien. Se mere her.

INDUSTRIOPERATØR

En industrioperatør arbejder med at betjene produktionsanlæg. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der typisk styres gennem computere. Du lærer også at begå dig i fremstillingsproduktionen. En vigtig del af arbejdet går ud på at sikre kvaliteten, så maskinen ikke udfører arbejde, der senere må smides ud. Du lærer også om pakning af varer og lagerarbejde.

En industrioperatør kan arbejde med maskiner og anlæg i mange forskellige slags virksomheder fx inden for fødevarer, medicin, møbler eller elektronik.

 

På grundforløbet stifter du bekendtskab med en stor del af de emner som industrioperatøren arbejder med i dagligdagen. Du kommer til at arbejde med både tekniske dokumentationer, teoretiske begreber samtidig med du laver praktiske øvelser i både små og større opstillinger.

 

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: industrioperatør)

 

TØMRER

Vil du bruge dine hænder og dit hoved til at skabe flotte bygninger? 
Så skal du vælge Grundforløb 2 på træfagenes uddannelse. Uddannelsen har stor fokus på faglig viden og kvalitetssikring. Som færdiguddannet tømrer er dine fremtidsmuligheder gode – både som tømrer, og hvis du vil videreuddanne dig.

Hvad arbejder en tømrer med?

Som tømrer arbejder du med nybygning, ombygning eller renovering af ældre byggeri. En del af det forberedende arbejde foregår på værksted. Du skal kunne lide at arbejde udendørs og have en god fysik. Som tømrer skal du også vurdere og rådgive omkring materialepris. Derfor lærer du ikke kun om det praktiske arbejde, men også om kundekontakt. Du får et godt kendskab til de andre faggrupper, som du møder på byggepladsen.

Læringsproces på Grundforløb 2

På træfagenes byggeuddannelse lærer du at tegne i Auto Cad, kalkulere, kvalitetssikre, tidsplanlægge, tegne og bygge mindre huse med tagkonstruktion. Du kommer til at arbejde med arkitektur i form af stil, form, farver og skitsetegning med blyant.
Som en del af uddannelsen får du maskinkørekort, brandkursus, førstehjælpskursus og stillads-kursus. Du lærer om de forskellige materialer – hvor de anvendes, og hvordan de fastgøres både i forhold til styrke men også med tanke på bæredygtighed i byggeriet samt konstruktivt træbeskyttelse. Alt sammen med stort fokus på kvalitet, så du bliver så dygtig som overhovedet mulig til dit håndværk.

Opnå niveauerne i grundfagene på grundforløb 2:                                            

På grundforløb 1 undervises du i dansk på E eller C niveau.

Specialevalg efter grundforløbet 2:

Efter endt grundforløb 2 på Træfagenes byggeuddannelse har du 3 specialer du kan vælge, alt afhængelig af hvilken vej du ønsker uddannelse efter. Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 måneder, inkl. Grundforløb 1 og 2.

Du kan læse mere om uddannelsen HER

Tømrer 1         Tømrer 2

PERSONVOGNSMEKANIKER

Har du lyst til at arbejde med biler og motorer? På grundforløbet til mekaniker stifter du bekendtskab med de grunglæggende begreber og områder som giver grundlag for at søge en læreplads som mekaniker.

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: mekaniker )

 

SMED

Har du lyst til at bruge dine hænder og avancerede maskiner i arbejdet med metal?

På smedeuddannelsen vil du komme til at arbejde med forskellige metaller og lære hvordan du kan bukke, klippe, bore og svejse i dem.

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: smed )

 

GULD- OG SØLVSMED

Grundforløbet til guldsmed giver en grundlæggende viden om faget og gør dig klar til at søge en læreplads, hvis du ikke allerede har en.

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: guldsmed )

 

PRODUKTØR

Under udarbejdelse!

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: produktør )

 

VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN

 Vejgodstransportuddannelsen:

 En vigtig del af arbejdet går ud på at læsse og losse lastbilen med forskellige varer samt sørge for, at lasten er ordentligt fastgjort.

Som chauffør lærer du også om at planlægge ruter og udfylde de forskellige dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen. Chauffører kan arbejde hos vognmænd og i private eller offentlige virksomheder.

 Vejgodstransportuddannelsen giver en grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer.

Du lærer også om de forskellige love og regler. Der er mange, der skal overholdes, når gods skal transporteres rundt i Danmark og i udlandet.

Du kan afslutte uddannelsen som henholdsvis lastbilchauffør, chauffør med speciale eller kørselsdisponent.

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: vejgodstransportudd. )

 

LAGER- OG TERMINALUDDANNELSEN

Lager- og Terminaluddannelsen:

En stor del af arbejdet består i at holde styr på de varer, der er på lageret, og at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige edb-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.

Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder.

Lageruddannelsen giver en grundlæggende viden om transport, opbevaring og videre fordeling af varer. Du lærer at modtage en ordre, finde varen frem og måske pakke den om til videre transport. It bruger du til at holde styr på, hvad der er på lageret, og hvor det opbevares.

Du kan afslutte uddannelsen som henholdsvis:

Som lagermedhjælper lærer du bl.a. at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til edb-systemer, og du tager certifikat til gaffeltruck.

På lageroperatør er der to specialemuligheder: lager og transport samt lager og logistik. Du lærer om økonomistyring på lageret, hensigtsmæssig placering, transport teknologier, kontroloptællinger og meget mere.

Som lager- og terminaldisponent lærer du at stå for driften af et lager. Du lærer også om arbejdsmiljø og forhandlingsteknik.

Du kan læse mere om uddannelsen her. (Link: lager- og terminaludd. )

 

 

EUX - studentereksamen og svendebrev i ét