Grundforløb 1

Grundforløb 1 giver dig både almene og brede erhvervsfaglige kompetencer som kan hjælpe dig til at beslutte, hvilken erhvervsuddannelse du skal vælge.

Du skal først beslutte dig endeligt efter Grundforløb 1.

Du skal ved starten af Grundforløb 1 vælge en fagretning. En fagretning er et forløb eller et tema der retter sig mod forskellige uddannelser.

På EUC Lillebælt har vi to fagretninger: Teknologi, Teknik og Transport og Fødevare, jordbrug og oplevelser. (sat på standby)

 

 

DOWNLOAD HER og læs om de forskellige muligheder

DOWNLOAD HER
og læs om de forskellige muligheder