Optagelsesbetingelser

Krav for at bo på skolehjemmet

For at være berettiget til at bo på skolehjemmet skal du fra din bopæl til skolen kunne dokumentere mindst 5 kvarters transporttid med offentligt transportmiddel. Desuden skal EUC-Lillebælt være den nærmeste skole, hvor du kan tage den ønskede uddannelse eller det ønskede speciale.

Følgende uddannelser giver adgang til at bo på skolehjemmet:

Grundforløb:

Teknologi & kommunikation. Her kan optages elever, der er afklarede i deres uddannelsesvalg, således at de enten allerede har en uddannelsesaftale inden for procesoperatøruddannelsen, eller at eleven har en individuel og entydig uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, at eleven har valgt et hovedforløb som procesoperatør. På samme vilkår optages elever fra guld- og sølvsmedeuddannelserne.

Hovedforløb:

Elever, der har en uddannelsesaftale inden for hovedforløb, vil kunne optages på skolehjemmet.

Økonomi

EUD – skolehjemsberettigede elever (5 kvarters reglen) kr. 523,- pr. uge inkl. kost & logi

AMU – kursist kr. 500,- pr. overnatning inkl. morgenmad

 

Refusion af befordringsudgifter

Hvis du går på grundforløb 1 eller 2 kan du få dine befordringsudgifter dækket hvis

  • du ikke har en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed
  • du har mere en 5 kvarters transporttid til skolen
  • du ikke modtager befordringstilskud efter andre regler

Spørg på skolehjemmet for yderligere oplysninger.

DOWNLOAD HER og læs om de forskellige muligheder

DOWNLOAD HER
og læs om de forskellige muligheder