Politik

Skolen udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., hvis hovedformål er at:

  • Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med det lokale og regionale arbejdsmarkeds behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.
  • Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.
  • Give voksne mulighed for at forbedre såvel deres erhvervskompetence som deres personlige, almene og faglige kompetencer gennem mulighederne for at opnå grundlæggende, formel kompetence inden for de erhvervsrettede grunduddannelser.

Strategi

Skolens bestyrelse vil i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og skolens daglige ledelse sikre, at skolens afdelinger i en forstærket dialog med arbejdsmarkedets parter, virksomheder, jobcentre og regionen udvikler og tilbyder uddannelsestilbud, der til stadighed tilgodeser brugernes ønsker og behov for kvalificeret erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Værdigrundlag

Skolen er et udviklings- og kompetencecenter til gavn for den enkelte borger og det omkringliggende samfund.

Skolen servicerer den enkelte borger, virksomheder og erhvervsliv lokalt, regionalt og landsdækkende med erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelseskurser af høj kvalitet, individuelt tilpasset og på et lønsomt grundlag i et moderne og udviklende uddannelsesmiljø, der sætter god og rettidig service højt.

Værdier

  • Kvalitet og kundeservice
  • Fortsat udvikling
  • Åbenhed, troværdighed, tillid og samarbejde
  • Fleksibilitet

Vision

Det er skolens vision at gennemføre uddannelse for borgere og virksomheder i samfundet ud fra skolens værdigrundlag, således at regeringens målsætning om uddannelse kan opfyldes.

For at underbygge ovenstående vision er der indgået et formaliseret skolesamarbejde imellem en række skoler i Region Syd om gennemførelse af erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse for at sikre, at såvel store som små og mellemstore virksomheder har tilstrækkelig mulighed for at opkvalificere deres medarbejdere.

Skolesamarbejdet muliggør et stort geografisk dækkende udbud af voksen- og efteruddannelse i og uden for Trekantområdet, som giver såvel enkeltpersoner/borgere som virksomheder et bredt og kvalificeret tilbud om realkompetenceudvikling.

Skolens bestyrelse og de lokale uddannelsesudvalg medvirker aktivt ved en prioritering af behov og tilkendegivende ønsker omefteruddannelse.

Bestyrelsen arbejder for at sikre, at skolen fører en aktiv og behovsorienteret arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik i regionen.