Målsætning

Behovet for uddannelses- og realkompetenceudvikling afdækkes blandt andet ved hjælp af:

  • De regionale arbejdsmarkedsråds analyser og kvartalsopgørelser
  • Dialog og koordination med jobcentre, kommunerne, erhvervsråd, faglige organisationer og erhvervsorganisationer
  • Egen virksomhedsdatabase
  • Virksomheder og netværk
  • Samarbejde mellem regionens erhvervsskoler
  • Involvering af skolens bestyrelse, lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Udbudsprincipper

Skolens overordnede strategi og målsætning for kontakt til det lokale og regionale arbejdsmarked, suppleret med skolens markedsføringsplan, understøtter de overordnede målsætninger i den lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik. Skolens bestyrelse, ledelse og lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg drøfter prioriteringerne inden for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområder.

Skolen ønsker, hvor det er muligt, at udlicitere opgaver til andre udbydere (private såvel som offentlige) under forudsætning af, at kvalitet og pris er på niveau i forhold til skolens værdisæt.

Det forudsættes, at udliciterede opgaver gennemføres i henhold til gældende love og bekendtgørelser, samt at de beskrevne krav til uddannelsesmål opfyldes. Kurser der har været udsat for udlicitering skal gennemføres på skolens adresse.

Udliciterede opgaver evalueres og kundetilfredsheden måles både hos kursist og virksomhed.

Udbudsformen gennemføres som en delvis offentlig licitation eller som en indbudt licitation af f.eks. 3 private og offentlige udbydere.