Skolen ønsker at udvikle innovative samarbejdsrelationer til lokale og fagligt relaterede virksomheder. Skolen har en virksomhedsdatabase, der til stadighed opdateres med hensyn til behovsrelaterede EVE-uddannelser i forhold til det lokale og regionale arbejdsmarkeds behov.

Skolen udbyder en række uddannelser som specialer, der specielt er rettet mod den primære målgruppe af ufaglærte, faglærte og kortuddannede inden for jern- og procesindustrierne, samt det postale område under transport- og logistikområdet.

Beskrivelsen er opdelt i følgende hoved- og underafsnit:

Politik


Målsætning