Social klausul

Social klausul sigter på at øge antallet af praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne.

EUC Lillebælt har en målsætning om, at der i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i passende størrelser indbygges sociale klausuler, der sigter på at øge antallet af uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesaftaler kan indgås mellem en elev og en virksomhed som enten ordinære uddannelsesaftaler, kombinations-uddannelsesaftaler, korte uddannelsesaftaler eller tillægsaftaler. Delaftaler kan indgås med elever, som er optaget i skolepraktik på en erhvervsskole.

For at kunne leve op til målsætningen betyder det, at entreprenørerne forpligtes til at sikre, at mindst en af uddannelsestyperne, anvendes til at opfylde entreprisekontrakten.

Opfyldes målsætningen ved at besætte stillingen eller stillingerne med flere elever må varigheden af den enkeltes praktikaftale ikke være mindre end 3 måneder. I tilfælde, hvor projektperioden (kontraktperioden) er mindre end 3 måneder, kan varigheden af praktikaftalen ligeledes være mindre end 3 måneder.