Vision for fremtiden

Vi ønsker at gøre EUC Lillebælt til landsdelens foretrukne uddannelsesinstitution, hvor undervisningskvalitet, service og miljø er væsentlige parametre.

Skolen skal være en uddannelsesinstitution, hvor undervisning, kvalitet, service og miljø gør, at elever og ansatte føler et tilhørsforhold til skolen og anbefaler den til andre.

Skolen skal være kendetegnet ved åbenhed og troværdighed, og være en skole med et højt informationsniveau.

Skolen skal være et sted, hvor alle føler sig velkomne.

Vi skal uddanne elever/kursister, så de modsvarer samfundets krav. Vi ønsker at opbygge og skabe rammer og muligheder for livslang læring gennem teori og praksis.

Skolens medarbejdere skal være opdaterede med den nyeste relevante viden således, at skolen kan tilbyde en så kompetent undervisning som muligt, der svarer til virksomhedernes, de unges og samfundets krav og forventninger.

Skolen skal fremstå som én skole, der fungerer som en dynamisk og organisatorisk enhed. Skolen skal opbygge det størst mulige uddannelsesmæssige beredskab på tværs af uddannelser og fag.