Virksomhedskontakt

Skolen ønsker at være en seriøs og kompetent samarbejdspartner med tætte relationer til lokale og regionale virksomheder og institutioner. Skolens politik for og realisering af den lokale virksomhedskontakt bygger på et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg, det praktikpladsopsøgende arbejde og den direkte kontakt til virksomhederne.

Skolen anvender gæstelærere fra de lokale virksomheder og organisationer, lige som skolens EUD-elever og HTX-studerende har mulighed for at komme i virksomheds forlagt undervisning.

Vi gør det lettere for virksomhederne, at ansætte og uddanne lærlinge, der kommer fra EUC Lillebælt.

Virksomhederne skal opleve, at der er en person på skolen, der servicerer dem omkring uddannelsesaftaler og andre relevante uddannelsesforhold.

Virksomhederne skal opleve skolen som en aktiv sparringspartner i opgaver der vedrører personale- og uddannelsesplanlægning.

Med den tætte virksomhedskontakt og eksterne samarbejde ønsker skolen at fastholde og udbygge netværket af virksomheder, samt udvikle systematisk virksomhedskontakt.