Skolens undervisningsmiljø

Skolen gennemfører løbende en vurdering af skolens undervisningsmiljø på de elementer i undervisningsmiljøet, der påvirker indlæringen i positiv og/eller negativ retning. Undersøgelserne gennemføres som en integreret del af skolens evalueringssystem. Derudover gennemføres minimum hvert 3. år en større Undervisningsmiljøundersøgelse. 

Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) baserer sig på skriftlige spørgeskemaer, hvor både elever, studerende og deres repræsentanter i et tæt samarbejde med skolens/afdelingernes arbejdsmiljørepræsentanter deltager. UMV indgår som et integreret led i kvalitetsudviklingsarbejdet på skolen.

Undervisningsmiljø EUD klik her...

Undervisningsmiljø HTX klik her...