Lederprofil og Ledelseskompetencer

Ledergruppen på EUC Lillebælt gennemfører en systematisk kompetenceudvikling.

Det overordnede mål med kompetenceudviklingskonceptet er at fremme virksomheds- og ledelseskulturen på skolen.

Skolens ledelse evalueres hvert 2. år af samtlige medarbejdere. Resultatet er tilgængeligt på skolens Intranet.

Direktørens resultatkontrakt 2014

Direktørens afrapportering resultatkontrakt 2014