Overordnede mål

Vi vil være omdrejningspunkt i visionen om bedre og mere fleksible uddannelser.

Vi vil være synlig i skolens interesseområde.

Vi vil arbejde med at optimere og målrette vore uddannelses- og kursustilbud, så de indholds- og kvalitetsmæssigt lever op til brugernes behov, krav og forventninger.

Vi vil tilbyde erhvervsrettede og individuelt tilpassede uddannelser med høj kvalitet på et lønsomt grundlag.

Vi vil fremstå som en dynamisk og omstillingsparat uddannelsesinstitution, der har generelle eller projektorienterede samarbejdsrelationer til såvel lokale, regionale som landsdækkende virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer.

Vi vil arbejde med kompetenceudvikling af skolens medarbejdere.

Vi vil arbejde med strukturelle ændringer, som kan danne forudsætning for udvikling af bredere og nye uddannelseskompetencer hos brugerne.

Vi vil arbejde for at skabe bedre rammer for skolens service- og kvalitetsudvikling.