Kvalitet

Skolen gennemfører kvalitetsvurderinger og kvalitetsforbedringer af undervisningen og den service, skolen yder.

Bestyrelsens handlingsplan for øget gennemførelse.
Skolens bestyrelse har udarbejdet en handlingsplan for øget gennemførelse. Handlingsplanen er en del af skolens kvalitetssystem.

Skolens procedure med hensyn til evaluering af undervisningen
Alle kursister, studerende og elever evaluerer den gennemførte undervisning efter hvert kursus/skoleforløb. Evalueringen foretages i skolens kvalitetssystem, og resultaterne fra evalueringerne offentliggøres på skolens hjemmeside.

Evalueringen skal sikre, at der med baggrund i de relevante evalueringsdata sker en kvalitetsforbedring af skolens uddannelser og kurser.

Alle uddannelsesmæssige forløb evalueres af deltagere, elever eller studerende og de enkelte afdelinger, hvor undervisningsaktiviteten er gennemført. Afdelingerne vurderer løbende processen. Der evalueres på:

  • at undervisningen lever op til de mål, der er fastsat i reglerne og eller bekendtgørelserne om de enkelte uddannelser
  • at de valgte undervisningsmetoder understøtter uddannelsens formål og undervisningsfagenes mål.
  • at det relevante udstyr er til rådighed i fornødent omfang
  • at skole- og undervisningsmiljøet understøtter uddannelsernes gennemførelse

Umiddelbart efter evalueringen behandler lærerteamet evalueringsresultaterne med henblik på at foretage korrigerende handlinger i forhold til undervisningens gennemførelse.