Medarbejderprofil og kompetenceudviklingspolitik

Kompetenceudvikling af skolens medarbejdere skal ses i sammenhæng med skolens overordnede strategiske mål. Formålet med kompetenceudvikling er at sikre, at alle skolens medarbejdere har relevante kvalifikationer og kompetencer.

Kompetenceudviklingen skal understøtte udviklingen af den enkelte medarbejders faglige og personlige kompetencer.

For at sikre den nødvendige udvikling og koordinering af kompetenceudviklingen gennemføres der årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS). MUS omfatter drøftelse samt fastlæggelse af fælles og personlige udviklingsmål. De personlige udviklingsmål kan indeholde mål, der ligger ud over de overordnede målsætninger for skolen.