Skolens kerneværdier

Skolens brugere "Skolens brugere (dvs. elever, kursister, private og offentlige virksomheder) er alt". Derfor placerer vi dem i centrum og tager udgangspunkt i deres behov og ønsker. Enhver kunde skal opleve en ekstra værdi ved at vælge skolen som samarbejdspartner.
 
Medarbejdere
Medarbejderne er vor vigtigste ressource. De skaber resultaterne, og derfor vil vi satse på gode medarbejdere på alle niveauer på skolen. Vi vil løbende stimulere medarbejdernes kompetenceudvikling.
 
Undervisningskvalitet
Vi har fokus på, at der skal være høj kvalitet i undervisningen. Det er de undervisningsmæssige resultater, der tæller. Skolen følger udviklingen i samfundet og forsøger at leve op til det ved at anvende de nyeste og mest relevante undervisningsmetoder og midler.

Arbejdsglæde
Glade mennesker skaber bedre resultater. Derfor lægger vi vægt på at være en positiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi vil styrke den enkeltes selvværd og begejstring ved at påskønne den gode indsats. 

Initiativ
Det selvstændige initiativ er ikke alene enhver medarbejders ret, det er en nødvendig forudsætning for, at vi til enhver tid fremstår og fungerer som en handlekraftig skole.

 
Ansvarsfølelse
Skolens succes bygger på gensidig respekt og en høj grad af ansvarsfølelse for helheden. Hver enkelt medarbejder, elev og kursist skal opleve, at han eller hun er en vigtig brik i det samlede resultat.
 
Prioritering
Vi må i enhver situation vælge til eller fra - og leve op til vores valg. Prioritering af ressourcer må aldrig være en undskyldning for ikke at overholde aftaler eller forpligtigelser.
 
Udvikling
Vi befinder os i en udviklingsproces i en konstant foranderlig verden. Alle medarbejdere bør medvirke aktivt og kreativt til at fortsætte udviklingen.
 
Omverden
Vi vil altid handle på en anstændig og etisk forsvarlig måde - også i forhold til vores omverden. Vi vil i det hele taget være tro mod skolens kerneværdier.