Internationalisering

I forbindelse med det stigende krav om internationalisering i erhvervsskolesammenhæng, har skolen fokus på bl.a. følgende:

  • At skabe mulighed for at udenlandske studerende kan deltage i undervisningen.
  • At skabe mulighed for, at egne studerende kan læse/opnå praktikaftale i udlandet.
  • At etablere partnerskaber m.v.
  • At søge og afdække muligheder for deltagelse i projekter i forhold til EU og Nordisk samarbejde.
  • At forsøge at etablere samarbejde med skoler i udlandet.
  • Internationalisering er for skolen et middel til at fremme kvaliteten i uddannelserne.
  • internationalisering er for skolen et middel til at udbygge elevernes internationale kompetencer, sproglige færdigheder og interkulturelle forståelse, så det kvalificerer eleverne til det globale arbedsmarked.
  • Internationalisering er for skolen et middel til at styrke uddannelsernes og skolens image og kvalitet