Etiske regler

Skolen vil beskytte den enkeltes integritet.

Med den enkelte menes, alle personer, der er i berøring med skolens organisation. Det vil sige ansatte, ledelse, kursister, elever, samarbejdspartnere mm.
Med integritet menes respekt for den enkeltes værdighed, og at hver enkelt har en personlig sfære, der er ukrænkelig.
Med beskyttelse menes, at organisationen er bevidst om de konflikter, der kan opstå, og sørger for, at overskridelse af den personlige integritet behandles seriøst, og der træffes nødvendige foranstaltninger for at krænkende episoder undgås, og at nye opstår.
Da etiske regler er overordnede og skolen er bevidst om, at den har et bredt virkefelt, kan og skal der derfor ikke gives detaljerede regler for f.eks. omgangsform og tone. Sprogbrug og opførsel kan variere fra gruppe til gruppe.
Men alle, der er tilknyttet skolen, bør i deres tale og opførsel undgå sårende udtryk og at hænge personer eller grupper ud. Rygter bør ikke viderebringes.