Bekendtgørelser mm

Som erhvervsskole er EUC Lillebælt underlagt en række love og bekendtgørelser, der stiller krav til synliggørelsen af kvaliteten af vores uddannelser mm.

Nedenfor findes links til nogle af disse:

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Lov om åbenhed og gennemsigtighed

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø