Gennemførelse og frafald

Oversigt over fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse eller til beskæftigelse.

Definitioner:
Ved fuldførelsestid menes antal måneder, elever/studerende anvender på at fuldføre en given uddannelse. Fuldførelsestiden skal ses sammenholdt med den uddannelsestid, der er fastsat for de enkelte uddannelser.

Ved fuldførelsesfrekvens menes den andel af elever/studerende, der har fuldført eller forventes at fuldføre en uddannelse.

Oplysninger om frafald vil indeholde en tidsmæssig angivelse af, hvor langt henne i uddannelsesforløbet det endelige afbrud af uddannelsen konstateres.

Med overgangsfrekvens til anden uddannelse menes andelen af elever/studerende, der overgår til anden uddannelse. Fx overgang fra 9. kl. til gymnasial uddannelse og overgang til erhvervsuddannelse.

Med overgangsfrekvens til beskæftigelse menes andelen, der overgår til beskæftigelse. For at få så dækkende tal som muligt, anvendes der både historiske og beregnede tal.

 

Fuldførelsesprocenter på erhvervsfaglige uddannelser