Resultatoversigt

Arbejdsmarkedsuddannelser

Beståelses- og gennemførelsesprocenter
Alle der har gennemført kurserne har bestået med tilfredsstillende resultat, kun ganske få har ikke gennemført.

Deltagertilfredshed
AMU-uddannelser evalueres ved hjælp af www.viskvalitet.dk
Deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser bliver bedt om at evaluere uddannelsen. Deltagerne vurderer gennem besvarelse af et spørgeskema deres tilfredshed med uddannelsen på en skala fra 1 til 5
- hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds.

Du kan til herunder linke direkte til EUC Lillebælts resultater vedrørende deltagertilfredshed.
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål:
Hele 2008
Hele 2009
Hele 2010
Hele 2011
Hele 2012
Hele 2013
Hele 2014

Hele 2015

Hele 2016


 

Skolens gennemsnit fordelt på mål:

Hele 2008
Hele 2009
Hele 2010
Hele 2011
Hele 2012
Hele 2013
Hele 2014

Hele 2015

Hele 2016


 

Virksomhedstilfredshed

Virksomheder med deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser bliver bedt om at evaluere uddannelsen. Evalueringen foregår gennem besvarelse af et spørgeskema hvor virksomhedens tilfredshed med uddannelsen vurderes på en skala fra 1 til 5
- hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds.

Du kan til herunder linke direkte til EUC Lillebælts resultater vedrørende virksomhedstilfredshed.
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål:
Hele 2008
Hele 2009
Hele 2010
Hele 2011 utilstrækkeligt datagrundlag
Hele 2012 utilstrækkeligt datagrundlag
Hele 2013 utilstrækkeligt datagrundlag
Hele 2014 utilstrækkeligt datagrundlag

1. kvartal 2015: (Ikke afsluttet)
2. kvartal 2015: (Ikke afsluttet)
3. kvartal 2015: (Ikke afsluttet)
4. kvartal 2015: (Ikke afsluttet)


Skolens gennemsnit fordelt på mål:
Hele 2008
Hele 2009
Hele 2010 utilstrækkeligt datagrundlag
Hele 2011 utilstrækkeligt datagrundlag
Hele 2013 utilstrækkeligt datagrundlag
Hele 2014 utilstrækkeligt datagrundlag

1. kvartal 2015: (Ikke afsluttet)
2. kvartal 2015: (Ikke afsluttet)
3. kvartal 2015: (Ikke afsluttet)
4. kvartal 2015: (Ikke afsluttet)

 

Introduktion til viskvalitet

Introduktion til viskvalitetViskvalitet.dk - eller "De fælles Redskaber" - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system. Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse.

Du kan læse mere på www.viskvalitet.dk