På EUC Lillebælt har vi to elevråd. Et for HTX og et for EUD.

Kontaktlærere:
HTX: Kristina Back / Anne Buch
EUD: Marianne Vilholm

Elevrådsformænd:

EUD: Oliver S. Veile

HTX: Christine Saabye Møller