VEU ændringer

28. sep 2010

Ny dato for det nye fælles VEU-ansøgningsskema og ændringsbekendtgørelse om befordringstilskud

Datoen for ikrafttrædelsen af bekendtgørelse om tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser mv. og nyt VEU-ansøgningsskema udskydes til mandag den 18. oktober 2010.

Udskydelsen sker for at sikre overensstemmelse mellem de nye regler for befordringstilskud og det nye fælles VEU-ansøgningsskema.

Ændringerne af reglerne om befordringstilskud betyder som tidligere beskrevet i vores informationsbrev af 16. juli 2010, at der indføres én fælles sats på 0,95 kr. pr. km. Se høringsnotat på høringsportalen: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Derudover bliver der indført loft over, hvor mange kilometer der kan udbetales befordringstilskud til for med daglig befordring, der ligger udover 24 km:

  • mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur indføres en kilometergrænse på 576 km pr. dag (600 minus 24)
  • mellem indkvarteringssted og uddannelsessted tur/retur indføres en kilometergrænse på 76 km pr. dag (100 minus 24)
  • mellem bopæl og indkvarteringssted indføres en grænse på 400 km pr. rejse.

Ændringsbekendtgørelsen forventes underskrevet af undervisningsministeren snarest og vil træde i kraft den 18. oktober 2010. Bekendtgørelsen vil have virkning for befordringstilskud til uddannelse, der foregår den 18. oktober 2010 og derefter, uanset hvornår ansøgning om befordringstilskud er indgivet.