Midler fra TREFOR's værdipulje

1. mar 2016

I foråret 2016 har EUC Lillebælt fået bevilliget midler fra TREFOR’s værdipulje, som skal bruges til igangsættelse af en internationaliseringsproces i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner herhjemme og skoler og partnere i bl.a. Afrika. Formålet med projektet er

  • At skabe mulighed for at udenlandske studerende kan deltage i undervisningen.
  • At skabe mulighed for, at egne studerende kan læse/opnå praktikaftale i udlandet.
  • At etablere partnerskaber m.v.
  • At søge og afdække muligheder for deltagelse i projekter i forhold til EU og Nordisk samarbejde.
  • At forsøge at etablere samarbejde med skoler i udlandet.

Internationalisering er for skolen et middel til at fremme kvaliteten i uddannelserne og til at udbygge elevernes internationale kompetencer, sproglige færdigheder og interkulturelle forståelse, så det kvalificerer eleverne til det globale arbejdsmarked.