Mærkning af kemikalier

11. aug 2011

Kort kursus i de nye fælles europæiske regler i mærkning af kemikalier (CLP)

Med udgangspunkt i de nye fælles europæiske regler om bl.a. mærkning af kemikalier CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) er der netop udviklet et endags kursus til ufaglærte og faglærte medarbejdere, der håndterer kemikalier og er med til at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.  Medarbejderen vil efterfølgende i det daglige arbejde kunne håndtere kemikalier sikkerhedsmæssigt korrekt ud fra fareetiketten med tilhørende farepiktogram, signalord og fare- og sikkerhedssætninger.

CLP baserer sig på det globalt harmoniserede system (GHS) for klassificering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger.

På baggrund af ønsker fra virksomhederne er dette korte kursus udviklet.

Deltagerbetalingen for AMU-kurset er kr. 118 per deltager, og der ydes VEU-godtgørelse svarende til kr. 613 per deltager, såfremt undervisningen sker i arbejdstiden. Kurset kan gennemføres på skolen, men også lokalt på en virksomhed.

Tilmelding sker via efteruddannelse.dk eller ved at tage kontakt til EUC Lillebælt.

Hvis I ønsker omgående at tilmelde medarbejdere kan I kontakte afdelingsleder Henning Aaberg, EUC Lillebælt på mobilnr. 2075 9190 eller pr. e-mail [email protected]

I kan også læse mere om kurset på www.industriensuddannelse.dk eller kontakte konsulent Morten Møldrup samme sted på tlfnr. 3377 9111, hvis I har spørgsmål til f.eks. indhold af kurset eller vedrørende andre kurser indenfor kemi.