Information om kurser mm..

Kursusinformation - betingelser og regler mm.

For at være sikker på, at du modtager de nødvendige informationer om de kurser, du har tilmeldt dig, sender vi posten til dig via E-boks. Så er vi sikre på at posten når frem, og at du får den til tiden.

 

OBS OBS OBS - Reviderede regler for deltagere med videregående uddannelse.

Kursusdeltagere med en forældet videregående uddannelse skal betale fuld pris fra 1. januar 2018.

Forsøgsordningen, der gav kursusdeltagere med en forældet videregående uddannelse mulighed for at deltage i AMU-kurser til reduceret pris (normpris), er ophørt den 31. december 2017. Det et betyder, at kursister som har en videregående uddannelse, vil skulle betale fuld pris, når de deltager i AMU-kurser, som starter den 1. januar 2018 og senere. Det gælder uanset om den videregående uddannelse ikke har været anvendt de seneste 5 år eller mere.

Har du en højere uddannelse, kan du kun få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. Der er også visse betingelser, der skal være opfyldt for kunne få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

For mere information:

http://www.admsys.stil.dk/Virksomheder/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/Virksomheder/2017/September/forsogsordning

http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Betingelser/Uddannelsesbaggrund?allowCookies=off&remember=on

http://www.veug.dk/Virksomhed/VEU-godtgoerelse/Betingelser/Uddannelsesbaggrund/Hoejere-uddannelse

Betingelser og regler mm.

Ved deltagelse på AMU-kurser på EUC Lillebælt, skal der betales et kursusgebyr, med undtagelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) .
Gebyret betales af alle, med undtagelse af ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Kursusgebyret opkræves ved enhver tilmelding, og refunderes ikke i forbindelse med sygdom eller andet fravær.

Kursusgebyret er forskelligt fra kursus til kursus. Det vil fremgå af medsendte faktura eller fremsendte kursustilbud, hvor meget kursusgebyret udgør for det pågældende kursus.

I tilfælde, hvor der er knyttet særlige udgifter til en uddannelsesaktivitet, har EUC Lillebælt ret til at opkræve forhøjet kursusgebyr - på op til kr. 700,00/uge/deltager.

Kursister optages i den rækkefølge de tilmeldes, og der gives besked til de kursister der ikke er plads til på det pågældende kursus.
Kursisten informeres om næste ledige kursus, og om nødvendigt henvises til anden udbyder.

Afmeldegebyr
Ved afmelding senere end 5 arbejdsdage før første kursusdag opkræves et gebyr for sen afmelding.
Størrelsen på gebyret afhænger af kursets varighed og prisen på kurset.

Udebliver eller afmeldes så mange kursusdeltagere, at kurset ikke længere er rentabelt for EUC Lillebælt, aflyses dette med dags varsel.

Afmeldegebyr opkræves hos den / de arbejdsgivere, som har afmeldt medarbejdere eller som har medarbejdere der er udeblevet.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren dog fritages for at betale afmeldegebyr:
• Arbejdsgiveren erstatter senest den første kursusdag en udeblevet eller afmeldt medarbejder med en anden
• Uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning