Studieretningen for Teknologi og Design

I Teknologi A vil du beskæftige dig med sammenhængen mellem samfundsmæssige problemstillinger og teknologiske løsninger, ligesom du vil opnå erfaring med projektorienteret læring i længere forløb både individuelt og i samarbejde med andre.

Du vil skulle udvikle reelle produkter i et samspil mellem teknik, viden og projektstyring og kombinere den viden, du får i de naturvidenskabelige fag som Fysik og Matematik, med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.

Teknologi A bliver på studieretningen støttet af Design B, hvor du bliver i stand til at gennemføre en selvstændig, struktureret designproces og lærer metoder, som du kan overføre til løsning af opgaver i andre fag i din gymnasiale uddannelse. Og sammen er de to fag med til at give dig en skabende og produktorienteret tilgang til læring, som rækker langt ud i fremtiden.

Videregående uddannelse:

På Logo _adgangskortet kan du danne dig et overblik over, hvilken videregående uddannelser dit studieretningsvalg giver adgang til.  

Studieretningen Teknologi A + Design B giver adgang til disse videregående uddannelser