Studieretningen for Anvendt Naturvidenskab

På Anvendt Naturvidenskab er Matematik A det gennemgående fag på tre studieretninger, og du kan vælge at kombinere det med enten Fysik A, Kemi A eller Informatik B.

På de tre studieretninger er der fokus på anvendelsesperspektivet i de naturvidenskabelige fag. Du vil derfor arbejde med, hvordan teorien og det faglige stof kan anvendes i praksis ved at arbejde med projekter og eksperimenter i vore mange laboratorier og værksteder.

Du lærer med andre ord at formulere og løse matematiske problemer i sammenhæng med fysik og/eller kemi, at analysere praktiske problemstillinger inden for teknik, teknologi og naturvidenskab og at opstille modeller for et problem og løse problemet.

Vælger du Informatik B, vil du skulle kombinere naturvidenskaben med it-faglige emner, der har et stærkt fokus på skabende og innovative arbejdsformer.

Videregående uddannelse:

På Logo _adgangskortet kan du danne dig et overblik over, hvilken videregående uddannelser dit studieretningsvalg giver adgang til.  

Studieretningen Matematik A + Fysik A giver adgang til over 270 videregående uddannelser 

Studieretningen Matematik A + Kemi A giver adgang til over 260 videregående uddannelser 

Studieretningen Matematik A + Informatik A giver ligeledes adgang til over 260 videregående uddannelser