Studieretningen for Kommunikation/it og Design

Studieretningen for Kommunikation/it og Design

Fagene Kommunikation/it A og Design B lærer dig i et tæt samspil at kombinere teori og praktisk arbejde. Det sker i virkelighedsnære projekter, ofte med afsæt i lokalmiljøet, hvor du vil være aktiv deltagende i hele design- og kommunikationsprocessen fra idéudvikling over planlægning og analyse til færdigt produkt.

I Kommunikation/it A er der fokus på brugen af medier og forskellige kommunikationsformer såsom lyd, levende og faste billeder, tekst og tale ofte kombineret i forskellige meideproduktioner, som udarbejdes ved hjælp af it-programmer til fx billedbehandling, layout og videoredigering.

Design B er centreret omkring identificering af et designproblem, research, skitsering, visualisering, præsentation, formidling og ikke mindst udarbejdelse af miniaturemodeller og realiseringer af produkter i fuld størrelse i vore værksteder.

Videregående uddannelse:

På Logo _adgangskortet kan du danne dig et overblik over, hvilken videregående uddannelser dit studieretningsvalg giver adgang til.  

Studieretningen Kommunikation/it A + Design B giver adgang til disse videregående uddannelser