Grundforløb

Grundforløbet er fælles for dig og dine kammerater på htx. Her skal du have de obligatoriske fag som dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt nogle af de studieretningsfag, som vi udbyder.

På grundforløbet skal du også have undervisning i et naturvidenskabeligt grundforløb (i fagene biologi, fysik og kemi) og i produktudvikling (et tværfagligt forløb med teknologi og samfundsfag).

Grundforløbet afsluttes med prøver i naturvidenskabelig grundforløb og produktudvikling. Prøverne er interne, obligatorisk prøver, som tæller med i dit samlede eksamensresultat.

Det er hensigten med grundforløbet, at du får det bedst mulige grundlag for at vælge din studieretning på HTX Lillebælt. Dit endelig valg af studieretning træffer du i samarbejde med dine kontaktlærere og forældre på baggrund af din deltagelse i den daglige undervisning, workshops, fælles forældremøde og en obligatorisk evalueringssamtale.