Fag og valgfag på HTX?

På HTX får du en række fag. Der er både obligatoriske fag, valgfag, teknikfag og studieretningsfag. De obligatoriske fag er:

Valgfag

Når du kommer i din studieretning har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag. Fagene kan vælges efter interesse og efter fag, der er med til at understøtte din videre uddannelse. Der er mulighed for at tage fag på henholdsvis A-, B- og C-niveau. Bogstaverne A, B og C er fælles for de gymnasiale uddannelser. C er det laveste niveau og A det højeste.

Vi tilbyder følgende valgfag & studieretningsfag

Valgfag og studieretningsfag på A-niveau


Valgfag og studieretningsfag på C- og B-niveau

Der vil under visse omstændigheder være mulighed for yderligere valgfag i samarbejde med andre gymnasiale uddannelsessteder.

Teknikfag

På HTX i Fredericia udbyder vi følgende teknikfag:

For alle 3 teknikfag gælder, at du får et bredt teoretisk og praktisk kendskab.

I Byggeri og Energi fokuseres der bl.a. på byggeprocessen.

I Design og Produktion fokuseres der bl.a. på produktudvikling, automation, styringsteknik og materialeteknologi.

I Proces, Levnedsmiddel og Sundhed fokuseres der på bl.a. på analysemetoder, kvalitetsvurdering, sundhed, miljø og bioteknologi.

Undervisningen bygger både på teori og praktik. Du vil opleve både at være i værksteder, laboratorier og på virksomhedsbesøg. Derudover vil undervisningen bestå af traditionel klasseundervisning, par- og gruppearbejde og projektundervisning.