Studieretningen for Bioteknologi og Samfundsfag

Bioteknologi A er et projektorienteret fag, hvor du kommer til at arbejde eksperimentelt med det faglige stof i vores laboratorier. Bioteknologi beskæftiger sig med temaer og projekter inden for sundhed, sygdom, fødevareteknologi, biologisk og kemisk produktion samt bæredygtighed. Du får dermed en god teoretisk baggrund og praktisk erfaring med anvendt naturvidenskab til løsning af teknologiske problemstillinger.

Studieretningen for bioteknologi følges med Samfundsfag på B-niveau. Samfundsfag B bidrager med, at du trænes i at diskutere og formidle samfundsmæssige og etiske problemstillinger og løsninger, der som oftest sættes i relation til bioteknologiske dilemmaer.

Studieretningen er ideel for dig, der gerne vil arbejde på tværs af faggrænserne mellem Biologi, Kemi og Teknologi med nye produktløsninger for øje og sætte det i relation til vores samfund.

Videregående uddannelse:

På Logo _adgangskortet kan du danne dig et overblik over, hvilken videregående uddannelser dit studieretningsvalg giver adgang til.  

Studieretningen Bioteknologi A + Samfundsfag B giver adgang til disse videregående uddannelser