Fraværstal på Gymnasiet HTX lillebælt

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden den 22. oktober 2018 skal institutioner offentliggøre det seneste skoleårs samlede fraværstal på deres hjemmeside.

Måltal for skoleåret 2018-19

HTX 7%

Skoleåret 2017-18

HTX 7.3%