Nøgletal på HTX Lillebælt

I forhold til loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne finder du her nøgletal for HTX Lillebælt. Det drejer sig om:

  • Karakterer

  • Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

  • Overgang til uddannelse

Karaktergennemsnit (eksamensresultat)

Karakterer

Se en uddybende statistik for karaktergennemsnittet.

Gymnasiekarakterer for fag på A-niveau

Gymnasiekarakterer for fag på B-niveau

Gymnasiekarakterer for fag på C-niveau

Fuldførelsesprocent

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever på HTX Lillebælt:

Fuldfoerelsesprocent

Se en uddybende statistik for fuldførelsesprocenten.

Overgang til uddannelse:

Overgang til uddannelse efter 27 mdr. fuldført Htx-uddannelse på HTX Lillebælt:

Overgangtiludd

Se en uddybende statistik for overgang til uddannelse.