Optagelsesprøve til HTX

Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Prøven afvikles digitalt på Netprøver.dk, som er undervisningsministeriets hjemmeside for skriftlige eksamener.

Prøven er bl.a. for ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog, ansøgere der har været syge ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering samt ansøgere, der har søgt for sent.

Optagelsesprøven foregår den 14. juni 2019 kl. 10-14. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven.

I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamlinger, ordbøger, bøger osv.), men du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven.

Du kan se eksempler på et opgavesæt på Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse

Det første vejledende sæt vil være tilgængeligt fra den 11. februar 2019. Det andet vejledende opgavesæt vil på samme måde være tilgængeligt fra slutningen af marts måned. Prøven bedømmes af to personer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Du får resultatet af prøven ved den obligatoriske samtale, som du bliver indkaldt til i uge 26. Ved optagelsessamtalen deltager en leder og en studievejleder fra gymnasiet, og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en HTX-uddannelse. Vi kommer også ind på dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven.

På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på HTX. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres.