Besøg på HTX

Brobygning og præsentationskurser

HTX Lillebælt tilbyder brobygning og præsentationskurser samt muligheden for at følge en HTX-klasse i flere dage, så du kan danne dig et indtryk af uddannelsen. Du er altid velkommen til at kontakte skolen og aftale et besøg.

Besøg i HTX-klasser tilrettelægges individuelt, men som udgangspunkt vil du få en grundig introduktion til de forskellige studieretninger samt de obligatoriske fag og valgfag.

Brobygning og præsentationskurserne indeholder en orientering om uddannelsen samt en rundvisning af HTX-elever. Læs mere om dette på UU Lillebælts hjemmeside: www.uu-lillebaelt.dk

Du vil få

  • en orientering om HTX
  • en rundvisning på HTX af nuværende elever, som vil kunne fortælle om deres hverdag på HTX. Du vil også opleve den teoretiske som den praktiske del af HTX-uddannelsen
  • mulighed for at opleve undervisningen på HTX
  • en fornemmelse af hverdagen på HTX

Formålet med besøget er, at du får kendskab til

  • indholdet i en HTX-uddannelse, herunder fag og studieretninger
  • hvilke muligheder en HTX-uddannelse giver
  • hvilke krav der stilles til en HTX-elev
  • hverdagen på HTX - såvel fagligt som socialt

Kontakt