Eksamen

Eksamensreglementet på HTX Lillebælt kan læses her: Eksamenreglementet

Offentliggørelse af eksamensudtræk

Undervisningsministeriet udtrækker de fag, en elev skal til eksamen i. Eksamensudtræk er individuel og ikke alle i én klasser kommer nødvendigvis til eksamen i de samme fag.

Offentliggørelse af eksamensudtræk 2018:

  • Skriftlige prøver samt de prøver, der afholdes før 30.5 - 16. maj 2018 kl. 10.05
  • Alle andre eksamener - 23. maj 2018 kl. 10.05

På HTX skal eleverne til 8 eksamener i løbet af 3 år. Dertil kommer, at der skal udarbejdes et studieretningsprojekt i to eller tre fag på 3. år.

Eksamen/årsprøver i 1.g:

Alle elever skal til en intern prøve i studieområdet i grundforløbet (del 1) og en eller to mundtlige årsprøver. Nogle elever skal muligvis til eksamen.

Eksamen/årsprøver i 2.g:

Det bliver ved udtræk bestemt, om man skal til en eller flere skriftlige og mundtlige eksamener.  Nogle elever skal til en eller flere årsprøver.

Eksamen i 3.g:

Alle elever skal til eksamen i deres Teknikfag og studieområde del 2. Derudover vil der blive udtrukket andre skriftlige og mundtlige eksamener.

Eksamensbeviset

På eksamensbeviset for en gymnasial uddannelse optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, eksaminanden har gennemført. Hvis en elev har aflagt prøve på et lavere niveau i et fag, som eleven efterfølgende aflægger prøve i på et højere niveau, kan prøvekarakteren fra det lavere niveau ikke medtages på eksamensbeviset. I prøvekarakterkolonnen anføres kun karakterer opnået ved de aflagte prøver.

Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet

  • Fag på A-niveau tildeles vægten 2.
  • Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5.
  • Fag på C-niveau tildeles vægten 1.
  • Studieretningsprojektet tildeles vægten 2.
  • Studieområdet tildeles vægten 2.

For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.