Bibliotek- og informationssøgning

I forbindelse med opgaveskrivning (og i al almindelighed) kan det være en god idé at tage kontakt til sit lokale bibliotek for at finde brugbare materialer. Bibliotekerne ligger nemlig inde med en stor viden omkring informationssøgning på internettet og diverse søgedatabaser, som man ikke umiddelbart selv har adgang til.

En stor del af denne viden har bibliotikar på Fredericia Bibliotek, Ulla Skovgaard Andersen, samlet nedenfor.

Biblioteksdatabaser:

www.fredericiabib.dk

www.middelfartbibliotek.dk

Materiale kan bestilles online, hvis man er indmeldt som låner og har en pinkode. Begge dele skal ske ved personlig henvendelse på Biblioteket. Det er også på disse hjemmesider, man kan finde gode databaser til opgaveskrivning.

www.bibliotek.dk

Database, hvor der kan søges på bøger, artikler m.m.

Bibliotek.dk registrerer, hvad der findes på de danske biblioteker, herunder også hvad der findes på de videregående uddannelsesinstitutioners biblioteker som f.eks. Danmarks Tekniske Universitet.

Bestillingerne går via det folkebibliotek, hvor man er låner.

Andre databaser:

Databaser til informationssøgning tilgængelig via Fredericia Bibliotek, se

http://www.fredericiabib.dk/Fjernadgang/fjernadgang.htm

Her findes bl.a.

Gale Science in Contexts: Artikler om naturvidenskabelige artikler.

Masterfile og UK/Eire: Engelske tidsskriftartikler m.m.

Credo: Ordbøger, leksika, citater og atlas, plus fagspecifikke titler. Alt fra kunst, bogføring, og videnskab til Shakespeare, jura og litteratur.

Man skal bo i Fredericia Kommune for at kunne benytte databaserne.

Andre nyttige links:

www.biblioteksvagten.dk

Spørg en bibliotekar om hjælp

www.skrivopgave.dk

Gode råd om opgaveskrivning, bl.a. Informationssøgning.

Middelfart Bibliotek:

De elever, der bor i Middelfart, kan sagtens blive lånere på Fredericia Bibliotek og låne bogmaterialer, men de kan kun bruge bibliotekets andre databaser, hvis de kommer ind på Fredericia Bibliotek.

Middelfart Bibliotek har adgang til stort set de samme databaser. Elever bosiddende i Middelfart Kommune kan således hjemmefra bruge databaserne, som Middelfart bibliotek har adgang til.