Aktivitetskalender

Det sker i skoleåret 2019-20

August

 

33

12.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.40, 2 og 3. årgang kl. 11.00 (normalt skema fra 4. lektion)

33

12.08-16.08

Introuge for 1. årgang

33

15.08-16.08

Tur til Lyngsbo, 1. årgang

33

16.08

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

34

23.08

Elevfest – årets første HTX-fest

35

26.08

Sygeeksamen/reeksamen skriftlige årsprøver 1. årgang (nu 2. årgang)

35

26.08

Studievalg oplæg: 3.X, 3.Y, 3.Z i auditoriet kl. 12.05

September

 

36

02.09

Orientering om studieområdeopgave (SOP) for 3. årgang kl. 10.40 i auditoriet (KBA)

36

04.09

Skolefodboldturnering

36-37

04.09-10.09

Ansøgningsperiode til Studiepraktik 3. årgang

36

05.09

Forældremøde for 1. årgang kl. 19-21

37

09.09-13.09

Brobygning 9. kl.

37

13.09

Sidste frist for valg af studieretningsworkshop 1. årgang

37

13.09

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

38

16.09

Valg af fag til SOP

38

16.09

Studievalg oplæg: Hold 1 kl. 08.20-09.20, hold 2 kl. 09.30-10.30, hold 3 kl. 10.40-11.40

38

17.09-19.09

Lærerpraktik i grundskolen for HTX-elever

38

20.09

Sportsdag for alle årgange på Erritsø Idrætscenter

39

24.09 + 26.09

Workshop 1. årgang (afprøvning af 2 studieretninger, 1 pr. dag)

Oktober

 

40

30.09-04.10

Evalueringssamtaler med kontaktlærere på 1. årgang

40

30.09

Studievalg workshop om ingeniørudd. kl. 09.30-10.30, workshop om sabbat kl. 10.40-11.40 (kun for 3. g, som ønsker at deltage)

40

02.10-04.10

SO-projektdage 3. årgang (populærvidenskabelig artikel)

40

04.10

Sidste frist for matematikscreening på 1. årgang

40

04.10

HTX-fest: Oktoberfest

41

07.10

Valg af studieretning 1. årgang

41

07.10-11.10

1. vejledningssamtale SOP, 3.g

41

08.10

Afdelingsmøde

41

09.10

Orientering om grundforløbsprøve for 1. årgang kl. 10.40 i auditoriet (KBA)

41

11.10

Humanistisk fagdag for alle 2. og 3. g klasser (foredrag, workshops mm.)

42

14.10-18.10

Efterårsferie

43

21.10

Endeligt valg af fag til SOP

43-46

22.10-11.11

Ung til ung vejledning for 8. kl.

43

23.10-25.10

Studiepraktik 3. årgang

44

28.10-01.11

Prøver i grundforløbet

44

44-48

Brobygning for 10. klasser

November

 

44

01.11

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

45

04.11-08.11

2. vejledningssamtale SOP

45

04.11

Start i studieretningsklasse 1. årgang, ny skemaperiode

46

11.11

Aflevering af problemformulering på Uddata, SOP

46

13.11-14.11

InnoCamp

46

15.11

Udlevering af standpunktskarakter 2. og 3. årgang kl. 16

46

15.11

HTX Lounge

47

22.11

Opgaveformulering SOP udleveres

47

22.11-24.11

HTX Connection (dato ikke fastsat)

48

26.11-28.11

Københavnertur 1. årgang

48

29.11

HTX-julefest

December

 

49

02.12-03.12

Undervisningsdage SOP

49

06.12

Julefredagscafé kl. 14.15-17.30

50

09.12

Fælles oplæg og undervisning i Pixlr (TPR) for 1. årgang kl. 8.20-11.40 i auditoriet

50

11.12-12.12

Undervisningsdage SOP

50-51

13.12-19.12

3.g SOP skriveuge – afleveres kl. 14.00

51

16.12-18.12

SO-projektdage 1. og 2. årgang

51

20.12

Alm. undervisning 1.-2. lektion, juleafslutning kl. 10.30-11.40, underholdning 1. årgang

51-1

21.12-02.01

Juleferie

Januar

 

2

10.01

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

3

15.01

Åbent Hus kl. 19-21

3

13.01

Studievalg oplæg: 3.X, 3.Y, 3.Z kl. 9.30-10.30 i auditoriet

3

17.01

Orientering om valgfag for 1. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

4

22.01

Skolehåndboldturnering, Fredericia idrætscenter

4

24.01

HTX-Lounge kl. 17-22.30

5

27.01

Orientering om teknikfag for 2. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

5

31.01

Aflevering af valgfagsskemaer 1. årgang

Februar

 

6

03.02

Aflevering af valgfagsskemaer 2. årgang

6

07.02

Idrætsdag på HTX

7

10.02-14.02

Vinterferie

8

18.02

Studievalg workshop (for interesserede elever) om motiveret ansøgning kl. 9.30-10.30

8

19.02-21.02

SO-projektdage for 1. og 2. årgang

9

24.02-28.02

Terminsprøver 2. og 3. årgang

9-14

 

Brobygning 8. kl

Marts

 

10

03.03

Sygeeksamen terminsprøver 9-14

10

06.03

Udlevering af standpunktskarakterer kl. 16.00, alle årgange

10

06.03

HTX-fest: Forårsfest

11

09.03

Studievalg workshop (for interesserede 3.g-elever) om hjælp til det digitale ansøgningsskema på optagelse.dk kl. 9.30-10.30

11

10.03

Teknikfag 3. årgang kl. 8.20-14.15, udlevering af projektoplæg

11

 

Studietur, 2.Y

11

 

Studietur, 2.X

11

 

Studietur, 2.Z

12

16.03

Teknologi B, udlevering af projektoplæg

12

20.03-22.03

HTX Connection (dato ikke fastsat)

13

24.03

Studievalg oplæg: 2.X kl. 09.30-10.30, 2.Y kl. 10.40-11.40, 2.Z kl. 12.05-13.05

April

 

14

03.04

Matematik B, udlevering af projektoplæg/tema

15-16

06.04-13.04

Påskeferie

16

17.04

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

17

20.04-24.04

Teknikfagsuge, 3. årgang

17

21.04

2. årgang Studieinfo i Vejle (tidligere Ta’ et valg)

18

27.04

Matematik B, aflevering af projektrapport kl. 14.00

Maj

 

18

30.04-06.05

Teknologi B, projektperiode

18

01.05

Gallafest

18

05.05

Teknologimesse kl. 13.15-14.15 (produkt afleveres kl. 13.00)

19

06.05

Aflevering af projektrapport kl. 14.00, 2. årgang

 

08.05

St. Bededag

19

11.05

Offentliggørelse af eksamensplanen for skriftlige prøver samt de prøver, der afholdes før 25.05

20

11.05

Aflevering af teknikfagsrapport kl. 14.00, 3. årgang

20

11.05

Karrierelæringsdag/alumnedag for 2. årgang kl. 09.30-11.40 i auditoriet

20

15.05

Udlevering af årskarakterer 3.årgang, kl. 16.00

20

15.05

Eksamensplan offentliggøres for alle klasser, sidste skoledag 3. årgang

20

15.05

Sidste almindelige skoledag og udlevering af årskarakter for 1.  og 2. årgang

21

18.05

Første mulige prøvedag

21

18.05

Biotek A kl. 9-14

21

19.05

Engelsk A/B kl. 09.00-14.00

21

20.05

Dansk A kl. 9.00-14.00

21

21.05-22.05

Kristi Himmelfartsferie

21

25.05

Fysik A kl. 9.00-14.00

21

25.05-26.05

Skrivedage 1. årgang (kollaborativ skrivning og forberedelse til engelsk skr. årsprøve)

22

27.05-29.05

Dansk-idéhistorieopgave 2. årgang

22

27.05

Matematik A, udlevering af bilagsmateriale kl. 9.00

22

29.05

Matematik A kl. 09.00-14.00

Juni

 

23

01.06

2. pinsedag

24

05.06

Grundlovsdag

26

24.06

Sidste mulige mundtlige prøvedag

26

26.06

Dimission 3.g kl. 13.00

Juli

 

August

 

33

10.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.40, 2.+ 3. årgang kl. 11.00