Aktivitetskalender

Det sker i skoleåret 2018-19

August

 

33

13.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.40, 2 og 3. årgang kl. 11.00 (normalt skema fra 4.lektion)

33

13.08-17.08

Introuge for 1. årgang

33

17.08

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

34

24.08

Elevfest – årets første HTX-fest

35

27.08

Sygeeksamen/reeksamen skriftlige årsprøver 1. årgang (nu 2. årgang)

35

28.08

Studievalg oplæg: 3.B og 3.C kl. 09.30-10.30 og 3.A og 3.D kl. 10.40-11.40 i auditoriet

September

 

36

03.09

Orientering om studieretningsprojekt for 3. årgang kl. 10.40 i auditoriet (RHA)

36

05.09

Skolefodboldturnering

36

06.09

Forældremøde for 1. årgang kl. 19-21

36

07.09

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

36-37

 

Ansøgningsperiode til Studiepraktik 3. årgang

37

14.09

Sportsdag for alle årgange på Erritsø Idrætscenter

37

13.09

Sidste frist for valg af workshop 1. årgang

38

18.09

Studievalg oplæg: Hold 1 kl. 08.20-09.20, hold 2 kl. 09.30-10.30, hold 3 kl. 10.40-11.40

38

18.09-20.09

Lærerpraktik i grundskolen for HTX-elever

39

23.09-28.09

2.Z Studietur Rom

39

24.09-28.09

2.Y Studietur Edinburgh

39

24.09-28.09

2.X studietur Malta

39

24.09-27.09

Workshop 1. årgang (afprøvning af 2 studieretninger i 2 x 2 dage)

Oktober

 

40

01.10-05.10

Evalueringssamtaler med kontaktlærer på 1. årgang

 

40

 

01.10

Studievalg workshop om ingeniøruddannelserne. kl. 09.30-10.30, workshop om sabbat kl.

10.40-11.40 (kun for 3. g, som ønsker at deltage)

40

05.10

Sidste frist for matematikscreening på 1. årgang

40

05.10

HTX-fest: Oktoberfest

41

08.10

Valg af studieretning 1. årgang

41

10.10

Orientering om grundforløbsprøve for 1. årgang kl. 10.40 i auditoriet (RHA)

41

12.10

Humanistisk fagdag for alle 2. og 3. g klasser (foredrag, workshops mm.)

42

15.10-19.10

Efterårsferie

43-45

 

Ung til ung vejledning for 8. kl.

43

24.10-26.10

Studiepraktik 3. årgang

November

 

44

01.11-02.11

Prøver i grundforløbet

44

31.10-02.11

SO-projektdage 3. årgang (populærvidenskabelig artikel)

44

02.11

HTX-Lounge kl. 17-22.30

45

05.11

Start i studieretningsklasse 1. årgang, ny skemaperiode

46

16.11

Udlevering af standpunktskarakter 2. og 3. årgang

46

16.11-18.11

HTX Connction

47

20.11-22.11

InnoCamp 2.Z og 2.X

48

27.11-29.11

Københavnertur 1. årgang

48

30.11

Julefest

December

 

49

07.12

Jule-fredagscafé kl. 14.15-17.30

50

13.12-19.12

3. g studieretningsprojekt, SRP afleveres kl. 14.00

51

17.12-19.12

SO-projektdage 1. og 2. årgang

51

21.12

Alm. undervisning 1.-2. lektion, juleafslutning kl. 10.30-11.40, underholdning 1. årgang

51-1

22.12-06.01

Juleferie

Januar

 

2

11.01

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

3

16.01

Åbent Hus kl. 16-19

3

17.01

Studievalg oplæg: 3.A og 3.B kl. 09.30-10.30 og 3.C og 3.D kl. 10.40-11.40 i auditoriet

3

18.01

Orientering om valgfag for 1. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

4

21.01

Orientering om teknikfag for 2. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

4

 

Skolehåndboldturnering, Fredericia idrætscenter

Februar

 

5

01.02

Aflevering af valgfagsskemaer 1. årgang

5

01.02

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

6

04.02

Aflevering af valgfagsskemaer 2. årgang

6

08.02

Idrætsdag på HTX

7

11.02-15.02

Vinterferie

8

20.02-22.02

SO-projektdage for 1. og 2. årgang

8

20.02

Teknikfag 3. årgang kl. 8.20-14.15, udlevering af projektoplæg

 

8

 

21.02

Oplæg om læringsteori, evaluering og eksamen i Studieområde for 3. årgang, auditoriet kl.

8.20 (RHA). Klassevis med kontaktlærer kl. 09.00-14.15

Marts

 

9

01.03

HTX-fest: Forårsfest

10

04.03-08.03

Terminsprøver 2. og 3. årgang

10

07.03

Generalprøve netprøver.dk

11

12.03

Sygeeksamen terminsprøver 9-14

11

15.03

Udlevering af standpunktskarakterer kl. 14.00, alle årgange

12

18.03

Teknologi B, udlevering af projektoplæg

12

22.03

HTX-Lounge kl. 17-22.30

13

25.03

Studievalg oplæg: 2.X kl. 09.30-10.30, 2.Y kl. 10.40-11.40, 2.Z kl. 12.05-13.05

April

 

14

04.04

Matematik B, udlevering af projektoplæg/tema

14

05.04

Fredagscafé kl. 14.15-17.30

15

10.04

Aflevering af prøvemappe kl. 09.30, 3. årgang

16-17

15.04-22.04

Påskeferie

17

23.04-29.04

Teknikfagsuge, 3. årgang

17

 

2. årgang Studieinfo i Vejle (tidligere Ta’ et valg)

18

29.04

Matematik B, aflevering af projektrapport kl. 14.00

Maj

 

18

29.04-03.05

Teknologi B, projektperiode, aflevering af projektrapport kl. 14.00, 2. årgang

19

02.05

Teknologimesse kl. 13.15-14.15 (produkt afleveres kl. 13.00)

 

19

 

10.05

Offentliggørelse af eksamensplanen for skriftlige prøver samt de prøver, der afholdes før

24.05

19

10.05

Gallafest

20

13.05

Aflevering af teknikfagsrapport kl. 14.00, 3. årgang

20

13.05

Karrierelæringsdag/alumnedag for 2. årgang kl. 09.30-11.40 i auditoriet

20

15.05

Udlevering af årskarakterer 3.årgang, kl. 14.00

20

16.05

Eksamensplan offentliggøres for alle klasser, sidste skoledag 3. årgang

20

16.05

Sidste almindelige skoledag og udlevering af årskarakter for 1. og 2. årgang

20

17.05

Store bededag

21

20.05

Første mulige prøvedag

21

20.05-24.05

Projektuge 1. årgang

21

21.05

Engelsk A/B kl. 09.00-14.00

21

22.05-24.05

Dansk-idéhistorieopgave 2. årgang

21

22.05

Dansk A kl. 9.00-14.00

21

23.05

Fysik A kl. 9.00-14.00

21

24.05

Kemi A kl. 9.00-14.40

22

27.05

Matematik A, udlevering af bilagsmateriale kl. 9.00

22

29.05

Matematik A kl. 09.00-14.00

22

30.05.-31.05

Kr. Himmelfartsferie

Juni

 

23

05.06

Grundlovsdag

24

10.06

2. pinsedag

26

26.06

Sidste mulige mundtlige prøvedag

26

28.06

Dimission 3.g kl. 13.00

August

 

33

12.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.40, 2.+ 3. årgang kl. 11.00